Buurtpreventie Verzetstrijdersbuurt Delft

Deelnemende straten

Breevoortplantsoen, Grabijnhof, Gerbrandylaan, Kamlaan, Kerkpolderweg, Koetlaan, Van Rijslaan, Schijflaan, Van der Veensingel, Van der Slootsingel, Wielengahof, Wilhelminalaan, Zomerdijkhof.

Achtergrond

Tien jaar gelden heeft een aantal buurtbewoners het initiatief genomen om tot buurtpreventie te komen in de Verzetstrijdersbuurt. Het Buurtpreventieteam bestaat heden ten dage uit 3 Kernteamleden, 15 Straatvertegenwoordigers die samen de Binnencirkel vormen en een Buitencirkel met 278 leden. 124 leden zijn actief in de WhatsApp groep. 

Successen

De laatste tijd wordt er nog maar weinig ingebroken in onze wijk en hebben we bijna geen last meer van criminaliteit en hangjongeren. De politie geeft aan dat criminelen onze wijk mijden omdat er zo goed wordt opgelet door bewoners. Een mooi resultaat, wat we samen met de gemeente en de politie hebben gerealiseerd. 

 

Werkwijze Buitencirkel en Binnencirkel

Buurtpreventie is geen burgerwacht. Er wordt dan ook niet georganiseerd door de wijk gelopen.

Ieder lid let individueel extra goed op in het dagelijkse leven. Doel is om meer "ogen en oren" in de wijk te hebben om de politie bij te staan. Hoe meer "ogen en oren," hoe veiliger de buurt!

Bij urgente en verdachte situaties dient u contact op te nemen met de politie op nummer 112.

Vervolgens kunt u buurtbewoners waarschuwen via de besloten WhatsApp groep Buurtpreventie VB Delft. Niet urgente zaken kunt u doorgeven via het emailadres buurtpreventie@hotmail.nl

De coördinator van de mailbox bundelt de meldingen en regelmatig wordt een overzicht gestuurd aan de wijkagent en de leden. Tevens ontvangt u de notulen van het Buurtpreventieoverleg.

 

De Binnencirkel

De Straatvertegenwoordigers zijn verenigd in de Binnencirkel en vertegenwoordigen ieder een straat in de Verzetstrijdersbuurt. De Straatvertegenwoordigers fungeren als aanspreekpunt en u kunt bij hen met al uw vragen terecht. De Straatvertegenwoordigers komen één keer per jaar bij elkaar, met de wijkcoördinator van de gemeente en de wijkagenten voor het Buurtpreventieoverleg. Hier worden de ontwikkelingen, voortgang en te voeren strategie bepaald. 

 

Lid worden 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via het mailadres buurtpreventie@hotmail.nl. Wilt u zich aansluiten bij buurtpreventie? Vul dan onderstand aanmeldingsformulier in en stuur het naar buurtpreventie@hotmail.nl.